Termékek

Parks modif. Girona végbél terpesztő, komplett, 140 mm

PF-870-00 Parks modif. Girona végbél terpesztő, komplett, 140 mm

db
Parks terpesztő szár, lapocok nélkül, 140 mm

PF-870-01 Parks terpesztő szár, lapocok nélkül, 140 mm

db
Középső lapoc Parks végbél terpesztőhöz, 95 mm

PF-870-02 Középső lapoc Parks végbél terpesztőhöz, 95 mm

db
Oldalsó lapoc Parks végbél terpesztőhöz, 90x22 mm

PF-870-03 Oldalsó lapoc Parks végbél terpesztőhöz, 90x22 mm

db
Oldalsó lapoc Parks végbél terpesztőhöz, 150x23 mm

PF-870-04 Oldalsó lapoc Parks végbél terpesztőhöz, 150x23 mm

db
Oldalsó lapoc Parks végbél terpesztőhöz, 70x22 mm

PF-870-70 Oldalsó lapoc Parks végbél terpesztőhöz, 70x22 mm

db
Oldalsó lapoc Parks végbél terpesztőhöz, 93x22 mm

PF-870-93 Oldalsó lapoc Parks végbél terpesztőhöz, 93x22 mm

db