Termékek

Schubert mintavevő fogó, 260 mm

RD-735-26 Schubert mintavevő fogó, 260 mm

db
Thoms-Gaylor mintavevő fogó, 240 mm

RD-737-24 Thoms-Gaylor mintavevő fogó, 240 mm

db
Faure mintavevő fogó, 210 mm

RD-743-21 Faure mintavevő fogó, 210 mm

db
Faure mintavevő fogó, 240 mm

RD-745-24 Faure mintavevő fogó, 240 mm

db
Schumacher mintavevő fogó, 240 mm

RD-747-05 Schumacher mintavevő fogó, 240 mm

db
Schumacher mintavevő fogó, 240 mm

RD-747-06 Schumacher mintavevő fogó, 240 mm

db
Schumacher mintavevő fogó, 240 mm

RD-756-05 Schumacher mintavevő fogó, 240 mm

db
Schumacher mintavevő fogó, 240 mm

RD-756-06 Schumacher mintavevő fogó, 240 mm

db
Eppendorf mintavevő fogó, 200 mm

RD-762-20 Eppendorf mintavevő fogó, 200 mm

db
Berger mintavevő fogó, 210 mm

RD-764-21 Berger mintavevő fogó, 210 mm

db