Történelmünk

A MEDICOR Kéziműszer Zrt. történelme

A minőségi orvosi kéziműszer gyártás fél évszázados gyökerei

Debrecen városában az orvosi műszergyártásnak voltak hagyományai, amelyek a kisipari körülmények között dolgozó orvosi műszerészekhez kötődtek. Fejlődő Magyarország akkori ipari célkitűzései lehetővé tették, hogy ezeket a kisiparosokat összefogva, 1950. július 1-én megkezdje működését a Debreceni Orvosi Műszergyár az Ispotály utcai Vas és Rézbútorgyár telephelyén.
A vállalat alapításának célja az volt, hogy Debrecenben olyan műszergyártó bázis jöjjön létre, amely a belföldi ellátás széles körű biztosítása mellett exportálni is sikeresen tudjon. Ebben az időben mindössze 9 fő szakmunkással folyt a munka, akiknek szaktudása és tapasztalata korábban a Klinika igényeit elégítette ki. Ahhoz, hogy a legegyszerűbb orvosi kéziműszerek gyártása megindulhasson, sürgős feladat volt a szakmunkások létszámának bővítése. A gyár vezetése fokozatosan kiépítette a szükséges szervezeti egységeket, a vezetői réteget pedig, az arra alkalmas dolgozókból alakította ki. A folyamatos szakmunkás képzés lehetővé tette, hogy a csipeszek, az ollók, foghúzó fogókon kívül sebészeti varrótű és injekciós tűgyártás is megindulhasson. Erről a termékválasztékról úgy beszélhetünk, mint a Debreceni Orvosi Műszergyár hagyományos termékeiről.
 
A vállalat, 1964-től, tagja lett az országos jelentőségű MEDICOR Műveknek, és ugyanettől az évtől új gyárépületben folytatódott a termelés, amely segítette a további termékkör és piaci lehetőségek bővülését. Kialakultak a vállalat gyártási ágazatai, mint az acélműszer gyártás, az orvosi tűgyártás és a készülékgyártás. A MEDICOR Művek- egységes koncepció alapján- sikeres műszaki fejlesztéssel és piacpolitikával dinamikusan fejlődött, rövid időn belül az orvostechnikai ipar magyarországi meghatározójává és számottevő nemzetközi tényezőjévé vált. A vállalat megvalósította az orvostechnikai eszközök saját fejlesztését. Szakterületén már a 80-as években a világpiac 15 legjelentősebb exportőre közé tartozott, termékeit öt világrész 70 országában használták, és több mint 15 országban működtek kereskedelmi és szerviz irodái, valamint saját és vegyes vállalatai. A MEDICOR Művek 1972-ben megvásárolta a németországi telephelyű TIM orvosi kéziműszer kereskedelmi vállalatát és partnerévé tette, ettől az időszaktól beszélhetünk folyamatos nyugat európai exportról. Az eltelt évek alatt a létszám 9 főről 2300 főre duzzadt.

A MEDICOR Művek 1988-ban bekapcsolódott a minőségfejlesztő munkába, úttörőként Debrecenben, az első négy vállalat között vezette be az Átfogó Minőségvezetési Rendszert (TQM). A debreceni székhelyű vállalat 1988. februárjában megalapította a MEDICOR Orvosi Műszeripari Rt-t, amely már jogilag és gazdaságilag is önálló szervezetként működött tovább. Így az orvosi műszergyártás tapasztalataira támaszkodó, de megújult MEDICOR jött létre, amelyben a gazdasági rendszerváltással is összhangban a fejlődés új erői kaptak teret és lehetőséget. 1991 januárjában a megalakult a MEDICOR Kéziműszer Orvosi Kéziműszer gyártó és forgalmazó Kft. A menedzsment már ekkor alapelvként fogadta el, hogy a termékeinek minőségét a piactól függetlenül egységesíti és működése folyamán a legmagasabb minőségre fog törekedni.

A gyártáshoz szükséges előgyártmányokat, vagy ha ez nem lehetséges az előgyártmány készítéséhez szükséges alapanyagot Németországból szerezik be. Ezzel a termékek minősége anyagminőség és formai oldalról is biztosított. A termékminőség további tényezői a korrózióállóság, amely függ a felület minőségétől és a hőkezeltségi állapottól. A felületi finomságot a technológiába beépített műveletek, úgymint elektropolírozás, csiszolás, polírozás vagy mattítás biztosítja, a homogén szövetszerkezetet pedig a védőgázos hőkezelés. A korrózióállóság vizsgálata a nemzetközi szabványok által előírt módon minden darabon megtörténik. A késztermékeket a termeléstől független minőségellenőrző szervezet darabonként ellenőrzi felület, méretek egyöntetűség, alak, működés, termékazonosság és korrózióállóság szempontjából.

A MEDICOR Kéziműszer Rt. 1998. május 31-én átalakulással jött létre. A vállalat jogelődje a MEDICOR Orvosi Műszeripari Rt-ből 1991-ben alapított MEDICOR Orvosi Kéziműszer Gyártó és Forgalmazó Kft. Az alkalmazott létszám akkoriban 650 fő fölött volt.  A MEDICOR Kéziműszer Rt 1999-ben megalapította a 100 százalékban saját tulajdonú Pályi Orvosi Műszergyártó Kft.-t 45 fővel, a Hosszúpályiban lévő telephelyének hasznosítására. Az rt központja és két készregyártó üzeme, valamint az ezeket kiszolgáló forgácsoló, hőkezelő, szerszámgyártó és karbantartó műhelye Debrecenben és Egyeken van.  A vállalat 2000-ben megvásárolta a Németországban működő kereskedelmi partnervállalatát, a Tuttliger Instrumenten Manufactur Gmbh (TIM) üzletrészének 80 százalékát. A cég 2005-ben, a hosszabb távú céljainak elérése érdekében- kihasználva az olcsóbb munkaerő lehetőségét- megépítette a romániai Érmihályfalván a Meder S.R.L. Margittán a Medimar S.R.L.-t leányvállalatot. 

Az Európai Közösség országaiba 1998 júniusától a 93/42 EEC direktívának megfelelően csak a „CE” jellel rendelkező termékek szállíthatók. Az Zrt. termékei az I. osztályba tartoznak, amely lehetővé teszi, hogy alkalmazzuk a „CE” jelet a termékeinken. A társaság 1994-ben pályázott a termékeivel aKiváló Áruk Fóruma díjra. Az elvégzett vizsgálatok alapján valamennyi termékünk jogosult az embléma viselésére. A kéziműszer gyártás önállóvá válása után, a vállalat 1994-ben megvizsgáltatta a termékeit és a vizsgálat alapján a teljes gyártmányválasztékára megkapta a forgalomba hozatali engedélyt.
 
A Nemzeti Minőségi Díjra 2000-ben pályázott a társaság, a közepes vállalati kategóriában, amelyet meg iskaptak: IIASA-Shiba díj ( IIASA-Shiba díj: a TQM rendszer sikeres használóit díjazzák vele világszerte) és Nemzeti Minőségi Díj
nyertes vállalatként tagja lett a cég a Nemzeti Minőség Klubnak, így a klubon belül is és más fórumokon is továbbadhatják a TQM alkalmazása során nyert tapasztalatokat. 2002-ben pályáztak az Európai Minőségi Díjra, amelyen Recognised for Excellence oklevelet kapták meg. 
A vállalat jelenlegi gyártmányválasztéka több mint 10000 féle saját termékből áll, amelyek teljesen lefedik a modern humán és állatgyógyászat igényeit, ezen felül mintegy 3500 féle azoknak a termékeknek a száma, amelyek a vevők speciális igénye szerint készülnek. A termelés különböző szérianagyságokban történik, az 1-2 darabos igénytől a típusonkénti, havi 6-8 ezer darabosig. Ennek megfelelően kielégítik a kórházak és magánorvosok kis darabszámú, de széles választékú igényét ugyanúgy, mint a nagykereskedők havi több tízezres igényét. A társaság jelenlegi alkalmazotti létszáma 240 fő.

MEDICOR Kéziműszer Zrt. árbevételének 95 százalékát jelenleg is az export teszi ki. A külhoni vevők az adott piacnak megfelelő konstrukciójú termékválasztékot igényelnek, amelyet ki kellett elégíteni a piac megszerzése és megőrzése érdekében. Ugyanakkor ma már a vállalat, a több mint 60 százalékos piaci részesedéssel piacvezető szerepet tölt be belföldön is.